Giỏ hàng của bạn

Chính sách nhượng quyền

Urixx vẫn đang trong giai đoạn đang hoàn thiện chính sách nhượng quyền. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn vui mừng chào đón mọi cơ hội hợp tác và dành ưu đãi cho các đối tác chi nhánh muốn gắn bó lâu dài cùng chúng tôi. Vui lòng gửi hồ sơ năng lực và mô tả mong muốn của bạn qua email: urixxfootball@gmail.com. Nếu tìm thấy sự phù hợp, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để chia sẻ thêm về phương thức kinh doanh, mô hình hoạt động của Urixx (loại hình Store, sản phẩm đầu vào, các yêu cầu và những quy định ràng buộc của Urixx đối với các chi nhánh nhượng quyền,..) trước khi tiến một bước sâu hơn trong việc hợp tác.

 

 

Facebook Instagram Tiktok Youtube Top